Puursales

Sales Detachering

Puur Sales detacheert Sales professionals. Deze professionals kunnen voor langere of kortere tijd worden ingezet. De gedetacheerde blijft in dienst van Puur Sales en wordt voor een bepaalde periode ingezet in jullie organisatie. Voor jou als opdrachtgever betekent dit minder risico en maximale flexibiliteit.Voordelen van Detachering in Sales

Het tijdelijk inzetten van sales is nog een betrekkelijk nieuw fenomeen. Vreemd, want detachering in sales heeft veel voordelen:

  • Gesprekken voeren met relaties: aandacht geven en kansen ter verbetering signaleren, waardoor klanten langer klant blijven.
  • Extra bezetting tijdens speciale projecten.
  • Het piloten van een nieuw product in de markt.
  • Nieuwe markten ontwikkelen.
  • Reactiveren van een salesteam.
  • Vervanging bij ziekte of tijdens zwangerschapsverlof.
  • Ter overbrugging van de search van een nieuwe vaste High Performer.
  • Verlengde proeftijd.


Deta-Vast in Sales

Daarnaast is detachering een manier om met meer zekerheid een High Performance Sales in vaste dienst te nemen. Na de search maak je dan gebruik van een deta-vast periode. Zie dit als een verlengde proeftijd. Zo heb je extra tijd om de kandidaat in te werken en te zien of deze binnen het team past.

Traject van Detachering

Verdiepen: Tijdens de persoonlijke ontmoeting met de opdrachtgever ontmoeten we alle betrokkenen in het proces. Zo krijgen we van diverse kanten beeld van de business en cultuur. Door deze verdieping krijgen wij het ideale profiel van de professional.

Vinden: We onderzoeken waar deze kandidaten zich in de markt bevinden. Door een goede voorbereiding vinden we altijd geschikte kandidaten.

Verleiden: Veel kandidaten hebben al een goede functie. Het vergt overtuigingskracht ze los te krijgen bij hun huidige werkgever. Door goede gesprekken aan te gaan weten we veel kandidaten hiertoe te verleiden.

Verbinden: We stellen een contract op tussen de Sales professionals en Puur Sales. We doen dit bij deta-vast altijd op basis van de arbeidsvoorwaarden van jouw organisatie. Zo is na een vooraf vastgestelde periode de overstap eenvoudig te maken. Bij detachering is de verbinding meer tweeledig. Er is een verbinding nodig tussen Puur Sales en de kandidaat én jou als opdrachtgever en de kandidaat.

Verbeteren: We blijven in contact met de professionals en met de opdrachtgever. Wij begeleiden onze Sales professionals intensief. Zo weten we verbetering aan te brengen in haar of zijn werkwijzen en competenties. En hiermee in de successen van jouw organisatie.

VRIJE TEASER
Dit is een vrije teaser. Hier kun je eventueel een button plaatsen om te linken naar een andere website.

Puur HR