Puursales

V5 Sales Matching Proces

Voor het garanderen van KWALITEIT hebben wij het V5 Sales Matching Proces ontwikkeld. Dit bestaat uit vijf processtappen: VINDEN, VERDIEPEN, VERBINDEN, VERLEIDEN en VERBETEREN.

  • Wij werken volgens een standaard projectplan met heldere deadlines en communicatiemomenten.
  • Na de juiste match blijven wij de kandidaat en de opdrachtgever begeleiden naar gezamenlijk succes.
  • Wij geven zes maanden garantie op een plaatsing.Een langdurige Sales Match

Het Proces garandeert kwaliteit. Het vraagt echter wel een behoorlijke investering qua tijd. Een gemiddeld traject, van de start tot en met de afronding, duurt drie maanden. Met als resultaat: een langdurige winstgevende match!

  1. VINDEN. Wij zoeken opdrachtgevers die bij onze visie en een High Performance Sales passen. Bedrijven waar wat te doen is, waar wat te leren is, waar prestaties beloond worden en plezier door de levensaders stroomt.
  2. VERDIEPEN. Tijdens de persoonlijke ontmoeting met de opdrachtgever ontmoeten we alle betrokkenen in het besluitvormingsproces. Zo krijgen we van diverse kanten beeld van de business, de cultuur, de managementstijl etc. Wij willen zien wat er tussen de woorden van een functieprofiel staat; wat echt bedoeld wordt. We geven advies over de uitvoerbaarheid en de realisatie van de searchopdracht.
  3. VERLEIDEN. We achterhalen, in termen van LEREN, PRESTEREN EN PLEZIER hebben, wat het voor een High Performance Sales echt interessant maakt bij deze opdrachtgever aan de slag te gaan. Daarna onderzoeken we waar deze kandidaten zich in de markt bevinden. De Sales professionals hebben een baan en zijn hooguit latent op zoek. Wij zoeken door middel van een professioneel en discreet zoekproces naar de gekwalificeerde kandidaten.
  4. VERBINDEN. Tijdens het telefonisch interview van een half uur en een persoonlijk full interview van anderhalf uur, bouwen we een vertrouwensrelatie op met de kandidaat. We gaan op zoek naar de talenten, drijfveren en levenservaringen die de kandidaat gemaakt hebben tot wat hij/zij is. Hierna presenteren we de best passende match vertaald naar wat de kandidaat wil leren, presteren en wat hem/haar plezier geeft. Na goedkeuring van de kandidaat wordt zij of hij bij de opdrachtgever voorgesteld.
  5. VERBETEREN. De opdrachtgever krijgt een uitgebreid profiel van de kandidaat. Steekproefsgewijs worden het verleden en de verstrekte data gescreend. Er worden door de tijd heen minimaal twee kandidaten voorgesteld. Puur Sales begeleidt het gehele proces tot en met de contractonderhandeling.
VRIJE TEASER
Dit is een vrije teaser. Hier kun je eventueel een button plaatsen om te linken naar een andere website.

Puur HR

Recente vacatures